X

Responsive image

Nyheter
Har brukt mer enn en million  på utskrivningsklare pasienter

Har brukt mer enn en million på utskrivningsklare pasienter

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, February 23, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

Melhus kommune har brukt mer enn en million kroner på utskrivningsklare pasienter på sykehuset hittil i år.

AV JENS GRANØIEN

Kommunalsjefen skriver i en pressemelding at det tilsvarer nesten to sykepleierstillinger. Han sier at det til enhver tid er mange utskrivningsklare pasienter på St. Olav som kommunen ikke greier å ta imot. Enten på institusjon eller i eget hjem.

    – Så langt i 2022 har vi betalt over en million kroner til sykehuset for at pasientene skal bli værende på sykehuset på grunn av mangel på omsorgsplass i kommunen.  Det tilsvarer nesten to sykepleierstillinger, sier Verhagen i ei pressemelding.

    – Det som er enda verre, skriver kommunalsjefen, er at folk ikke kommer fort nok i gang med rehabilitering etter sykehusopphold, så lenge de blir på sykehuset. Dermed blir de enda sykere og trenger enda tyngre pleie den dagen kommunen greier å ta dem imot.

 

Uverdig å bruke dobbeltrom

Kommunalsjefen fortsetter:

– Vi har også personer som bor hjemme som trenger bedre tilbud enn de får i dag. Men vi mangler sykepleierkompetanse og kapasitet i hjemmesykepleien, og vi mangler det ekstra trinnet, bofellesskap med heldøgns bemanning, sier Verhagen.

    Kommunalsjefen sier at kommunen er nødt til å bruke dobbeltrom på Buen helse- og omsorgssenter i dag, som en nødløsning.

    – De er uverdig, sier han.

 

Mislyktes med «100 år 

i eget hjem»

Han innrømmer at kommunen ikke har lyktes med prosjektet «100 år i eget hjem», der det skulle satses på hjemmetjeneste. Han innser at for mange havner på institusjon, mens de kunne ha fått et bedre tilbud hjemme, inkludert omsorgsbolig eller bofellesskap. Han mener at dette har mange forklaringer, og at pandemien har forsterket utfordringene.

    Noen tjenester er blitt redusert eller stanset, særlig lavterskeltilbud. Avdeling Gimsebu på Buen har stengt, for å ta imot covid-pasienter. Muligheten til å bruke personell på tvers er blitt redusert på grunn av smitteverntiltak, forklarer Verhagen.

 

Pårørende sliter seg ut

Han sier at en generelt kan si at ledelsen og fagfolk har måttet bruke mye tid på pandemien på bekostning av utviklingsarbeid de siste to årene.

    – Pandemien har også bidratt til et redusert tilbud når det gjelder avlastning, mens behovet har økt. Pårørende sliter seg ut. Det finnes mange slitne pårørende i Melhus i dag, sier kommunalsjefen.

    Han er opptatt av at dag- og aktivitetstilbud må utvikles bedre i kommunen. Verhagen mener det er viktig for det sosiale å aktivere brukere og innbyggere. Det er også viktig å få avlastning for de pårørende.

Bilde: 

Kommunalsjef Albert Verhagen sier at pårørende sliter seg ut sånn som situasjonen er i dag.

Les mer i Gaula

 

 

Print

Number of views (605)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co