X

Responsive image

Nyheter
Bolig for funksjonshemmede tema på møte i Melhus

Bolig for funksjonshemmede tema på møte i Melhus

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, March 23, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

• Det har vært en kamp å komme dit vi er i dag. Det er snakk om rettigheter. Disse trenger noen til å stå opp for seg, sa Rune Laugsand om er leder for rådet for funksjonshemmede i Melhus.

AV JENS GRANØIEN

Mandag arrangerte Råd for funksjonshemmede i Melhus møte hvor mulighetsstudie for kjøp av bolig for funksjonshemmede var tema.

    Lederen i rådet sa at alle har rett til å bestemme hvor de skal bo, og hvem de skal bo sammen med. Det er slått fast i en FN resolusjon.

    – Det er viktig at disse blir hørt og at det ikke blir over-    kjørt gang på gang, sa Laugsand.

    Møtet som ble aktualisert etter at Melhus kommune ville bygge et stort bofellesskap ved å slå sammen tre bofellesskap i Melhus sentrum, har vært utsatt flere ganger på grunn av pandemien.

 

Sysselsetting og bolig 

har gått feil vei

Jan Tøssebro fra NTNU samfunnsforskning, slo fast at nasjonale mål fra 1990 fortsatt gjelder. Enkelte mål er forsterka. Det er lagt mye mer vekt på sjølbestemmelse. Det skal også legges mer vekt på individuelle tilpassa tjenester, og valg av bolig i ordinært bomiljø. Kravet fra statlig hold er mindre konkret.

    – Det er langt igjen for å nå målet. Sysselsetting og bolig har gått feil vei, slo Tøssebro fast.

    Han la vekt på to tema: Det ene var størrelsen på bofellesskapet. Det andre var mulighetsrommet – hva en kan se for seg i tida framover.

    I 1994 var det maks fire i det samme bofellesskapet. Det har vært en gradvis økning til 7,5. De bofellesskapa som er bygd de siste ti årene er det nesten ti i samme bofellesskap.

    – De store bofellesskapa på 10 – 15 og 20 personer er i ferd med å forsvinne. Husbanken har sagt nei til dem, sa Tøssebro.

 

Bofellesskapsform 

og ensomhet

Tøsselbro sa at ensomhet ikke har dekning i virkeligheten. Størrelse på boenhet har heller ikke dekning i virkeligheten. Folk er ikke mer ensomme i små enn i store bofellesskap.

    – Jeg vet heller ikke om større boenhet er mer kostnadseffektivt. Derimot krever bofellesskap med sterke handicap større bemanning. De med små handicap bor ofte større bofellesskap. Kostnader kan ikke sammenlignes på grunn av forskjellig funksjonsnivå. De med sterke handicap er mer kostnadskrevende, sa han.

 

Fordeler ved å eie bolig

Dersom du eier boligen, er det bedre økonomisk enn om du leier. Ved leie blir det ofte stort vedlikeholdsetterslep. Når kommunen leier ut bolig er det ofte gjennomgangsbolig der folk flytter inn og ut, og at boligen skifter leier ofte. Når boligen leies av en funksjonshemmet, er det ofte over lengre tid. Det kan føre til dårligere vedlikehold. Derfor er det ifølge Tøssebro best om den som bor der eier boligen.

    – Kommunen tror at de fleste ønsker å leie. Det er ikke riktig, 80 prosent ønsker å eie.

    Tøssebro sa at kommunen må ta en aktiv rolle både når det gjelder økonomi, og når det gjelder tjenester.

Bilde: 

Fra venstre Jan Tøssebro fra NTNU, Rune Laugsand leder i rådet for funksjonshemmede i Melhus og Georg Westerhus direktør i Husbanken i Midt-Norge.

 

Les mer i Gaula

 

Print

Number of views (612)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co