X

Responsive image

Nyheter
vil øke satsingen på mestringsboliger og bemanna bofelesskap

vil øke satsingen på mestringsboliger og bemanna bofelesskap

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, March 30, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

Prosjektet «Veivalg for helse og velferd» fikk stor tilslutning i kommunestyret. Bare Frps to stemte imot da kommunestyret behandlet fase 1 i prosjektet forrige tirsdag.

AV JENS GRANØIEN

Det er bred enighet i kommunestyret om at Melhus mangler ett trinn i mestringstrappa. Det må derfor satses mer på mestringsboliger og bofellesskap med heldøgns bemanning. Det må videre satses på helsefremmende og forebyggende arbeid i den kommunale virksomheten. Hjemmetjenesten må styrkes i hele kommunen for å sikre at målene i ambisjonen om «100 år i eget hjem» skal nås. Hølonda helsehus tas opp til vurdering sammen med Horg helse- og omsorgssenter i fase 2. Den tyngste pleien i institusjonshelsetjenesten samles på Buen.

    Bakgrunnen for saken er at Melhus kommune forventer betydelig økning i innbyggertallet i målgruppen for pleie- og omsorgstjenesten til eldre. Men at det allerede i dag er krise i eldreomsorgen for de som ikke får den hjelpa de har krav på.

    I debatten slo ordfører Jorid Jagtøyen fast at det ikke bare handler om sykehjemsplasser. Ifølge ordføreren er det 5000 brukere som mottar en eller annen form for bistand i kommunen.

 

Tjenestene skal rigges sånn at alle får hjelp

Jagtøyen slo fast at vi står i en pandemi og er i ferd med å motta flyktninger.

    – Vi har hatt problemer med mye fravær. Jeg er imponert over den innsatsen som er lagt ned. Vi har åpna to avdelinger på Buen, en for covid og en for utskrivningsklare pasienter. Vi må gjøre noe med måten vi jobber på. Vi trenger en gjennomgang av porteføljen i helsesektoren, sa ordføreren.

    Hun sa at tjenestene skal rigges sånn at alle får hjelp uansett hvilket nivå de er på. Jagtøyen slo fast at det ikke er tatt økonomiske hensyn.

    – Vi skal ikke snu opp ned på alt, men vi må dreie mere over på heltid i forhold til deltid, og velferdsteknologi på noen områder. Det handler også om dialog mellom spesialhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, sa hun.

    Jagtøyen sa at flere som bor på sykehjem kunne ha bodd i et bofellesskap. Hun minnet om at det ligger flere på sykehus som skal ha rehabilitering. Ordføreren skrøt av prosessen.

 

På høy tid

Pernille Wahlberg (Ap) slo an tonen med å fastslå at det var på høy tid, og at dette er velkomment.

    – Hovedsaken må være å ha brukerne i sentrum. Dette burde vi ha gjort mye tidligere, det har vi fått masse tilbakemeldinger på.

    Wahlberg som er med i prosjektgruppa, sa at dette favner bredt.

    – Prosjektgruppa har jobba for å finne den beste løsninga. Det er på tide at vi rigger oss for framtida. At vi kan ta imot utskrivningsklare pasienter, og at alle får hvert sitt rom, og at vi får trivelige bofellesskap, sa Wahlberg.

 

Private utbyggere 

må tenke på dette

Kaare Qvenild (ML) slo fast at «100 år i eget hjem» ikke har fungert etter intensjonen.

    – Fram til 2050 øker antallet eldre betraktelig. Vi må ha mange sykehjemsplasser. Vi må også ha bofellesskap og omsorgsboliger som alternativ til sykehjem.

    Qvenild sa at det er utført mye profesjonell pleie i eget hjem. Han sa at private utbyggere bør tenke på dette, de må bygge fellesareal og bofellesskap.

    – Vi står foran store utfordringer, sa Qvenild.

Bilde: 

Ordfører Jorid Jagtøyen sa at kommunen trenger en gjennomgang av porteføljen i helsesektoren.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (358)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co