X

Responsive image

Nyheter
Gimsbruvegen øst blir stengt  ihvertfall fram til ferien

Gimsbruvegen øst blir stengt ihvertfall fram til ferien

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, April 27, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

Årsaken til stengingen er boring for å komme fram med ledning under jernbanebrua.

AV JENS GRANØIEN

Gimsbruvegen er det nye navnet på vegen som før het Gimsvegen som går fra Miljøgata over Gimse bru. Det er her det skal borres og graves, det medfører at  vegen i verste fall kan bli stengt til over ferien i juli. Det opplyser Bjørn Ekren som er prosjektleder på vegne av Melhus kommune.

    – Det er vann- og avløpsledning som skal skiftes ut fra den nye Melhusbanken. Avløpet sendes til pumpekummen på Lenamælen, forklarer Ekren.

    Han sier at overløpsledningen fra 1928 og vannledningen fra 60 tallet blir skifta ut med det samme det graves. Overvannsledningen går ut i elva.

    Det er på grunn av fundamenteringen av jernbanebrua at det ikke kan graves, men at det må borres.

 

Omfattende og arbeidskrevende arbeid som tar tid

– Vi skal så langt ned at det ved graving kan undergrave fundamenteringa til jernbanebrua, derfor må det borres.

 – Dette er arbeidskrevende, selv om det ikke dreier seg om en strekning på mer enn 70 meter som må borres, så er det omfattende og tar tid, sier Ekren.

    Fra før er det en 600 millimeters overvannledning, en 315 millimeters vannledning og en 250 millimeters kloakkledning som skal erstattes. Når nye ledninger skal legges gjøres det ved å legge et varerør som de nye ledningene trekkes inn i.

    Det skal borres et stykke på begge sider av brua. Det gjøres for at en skal slippe å ødelegge hele veien. Når det gjelder E6 brua ligger fundamenteringen helt i ytterkant av veien. Der har de fått tillatelse til å grave, men må være forsiktig.

 

Omkjøring

Gimsbruvegen er allerede stengt. Forberedelsene tar til i uke 18, mens selve boringen tar til først i uke 19. Ekren sier at de valgte å stenge veien i god tid sånn at folk skal venne seg til at vegen er stengt.

    Han forklarer at også Jernbanevegen vil bli stengt litt senere når de begynner med arbeidet under brua.

    For å komme over elva må Melhusbrua benyttes. Det gjelder også de som skal til og fra Kuhaugen og Lenamælen. De kjører over Melhusbrua videre Martin Tranmæls vei og Gimse bru. 

Bilde: 

Det skal bores og graves og legges nye rør, og veien blir stengt fram til ferien.

 

Print

Number of views (699)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co