X

Responsive image

Nyheter
22 flyktninger  kommer til Melhus

22 flyktninger kommer til Melhus

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, May 18, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har fordelt 22 flyktninger til Melhus. Flyktningene kommer fra nå og fram til ferien i juli.

AV JENS GRANØIEN

Av de 22 kommer atten fra Ukraina og fire fra Syria. Flyktningene vil komme fra nå og ut i juli. Alderen på de som er ventet er fra to til 71 år. Det er ett barn i barnehagealder og seks i grunnskolealder. Blant ukrainerne som kommer er det flest kvinner. Flykningene vil bli bosatt rundt omkring i kommunen. Enhetsleder for Flyktningetjenesten og Voksenopplæringa i Melhus kommune, Ellen Hoff Johansen, sier at planen er å bosette flyktninger ved alle tettstedene i kommunen, enten i hus eller leiligheter som leies av private, eller i kommunale boliger.

    Så langt er det kommet femten, hvorav åtte er fra Ukraina. De 22 kommer i tillegg til de femten. Noen av disse er bosatt hos kjente, noen bor i privat leide boliger, andre i kommunale boliger.

    Når det gjelder tilbud om skole og barnehage, er det plass ledig ved Gimse barneskole, ved Lundamo ungdomsskole og ved Brekkåsen barnehage. Ellen Hoff Johansen tar forbehold om at det kan endres, men sånn er det i alle fall fra starten av.

    – Mye kan endre seg underveis, vi vet heller ikke alder på de som kommer, sier hun.

 

God tilgang på boliger

I Melhus har det så langt vært god tilgang på boliger. Hoff Johansen sier at folk har vært flinke til å melde fra, eller legge ut på Finn når de har ledig bolig. Hun håper dette vil fortsette, og poengterer at kommunen fortsatt er ute etter å leie boliger.

    Nå har formannskapet vedtatt at kommune skal kjøpe 30 boliger. Saken vil bli behandlet i kommunestyret den 24. mai. Uansett så vil det ta noe tid å få kjøpt 30 boliger, om det i hele tatt er mulig.

    – Det vil variere fra kommune til kommune hvor raske de                         er til å legge til rette for mottak av flyktninger, herunder skaffe boliger. Hoff Johansen sier at noen kommuner er klar til å ta imot flyktninger, mens andre ikke er kommet så langt. Hun mener at Melhus kommune ligger godt an.

 

Godt i gang med skole og introduksjonskurs

De femten som er ankommet er godt i gang med skole, barnehage og introduksjonskurs. Ellen Hoff Johansen sier at Voksenopplæringa har folk som kan forskjellige språk, og at fylkets tolketjeneste benyttes når det er behov for det.

    Melhus kommune har forpliktet seg til å ta imot 140 flyktninger i 2022. Derfor har kommunen fortsatt behov for boliger.

    På Tambartun har organisasjonen Hero etablert flyktningmottak med plass for 28 unge enslige flyktninger i alderen 15 til 18 år. Dette er ungdommer  som skal plasseres ut etter hvert som de får et hjem som kan ta imot dem. Der er det ansatt bemanning til å ta seg av ungdommene når de kommer. Hero er landets største driftsoperatør av asylmottak. Melhus kommune er vertskommune og har ansvar for helse og skole så lenge de er her.

Bilde: 

Ellen Hoff Johansen er enhetsleder for Flyktningetjenesten og Voksenopplæringa i Melhus kommune.

 

Print

Number of views (524)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co