X

Responsive image

Nyheter
Formannskapet vil flytte sykehjemsavdeling

Formannskapet vil flytte sykehjemsavdeling

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, May 18, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

Melhus formannskap har vedtatt å flytte somatisk avdeling ved Hølonda helse- og omsorgssenter midlertidig til Buen helse- og omsorgssenter.

AV JENS GRANØIEN

Flyttingen gjøres for å sikre kontinuitet i pleie og pasientsikkerhet for pasienter med plass på langtids somatisk avdeling Kåret i sommer. Tiltaket avsluttes senest 1. september.

Kommunalsjefen for helse og velferd skriver i saksframlegget til formannskapet, at Hølonda over lengre tid har opplevd utfordringer med å få bemanning på plass, spesielt gjelder det sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette har ifølge kommunalsjefen resultert i at flere vakter har vært uten sykepleierkompetanse eller helsefagarbeidere på plass på sykehjemsavdelingen. I slike tilfeller har hjemmetjenesten bistått med sykepleierkompetanse.

 

    Institusjonstjenesten på Hølonda opplever for tiden høyt sykefravær (21.8 prosent i mars 2022, hvorav 8 prosent korttidsfravær og 20,8 prosent langtidsfravær.) I perioder har sykefraværet vært oppe i 50 prosent. Kommunalsjefen skriver at bakgrunnen for det høye sykefraværet er sammensatt, og prognosen er at fraværet også vil være høyt i sommerperioden.

Ulike tiltak er prøvd

Institusjonstjenesten har prøvd å sikre bemanning og kompetanse i sommerperioden gjennom ulike tiltak for sykehjemsavdelingene på Hølonda.

    Spredning av ferie blant de ansatte som jobber ved sykehjemsavdelingen, er ett tiltak som er prøvd. På grunn av det høye sykefraværet vil ikke dette sikre god nok bemanning i hele sommerperioden.

    Et annet tiltak er omdisponering av ansatte fra andre avdelinger og enheter i sommerperioden. Det medfører på grunn av ferieavvikling i hele helse- og velferdssektoren, lavere bemanning enn vanlig.

    Et tredje tiltak som er prøvd er ytterligere bruk av vikarbyrå. Per i dag bruker Melhus kommune allerede et stort antall vikarer ved Hølonda sykehjem.

 

De ansatte er enig 

med ledelsen

I møte med de ansatte er det diskutert om, og hvorvidt det er nødvendig å flytte en eller begge sykehjemsavdelingene på Hølonda til Buen midlertidig i ferietida. Ifølge kommunalsjefen ytret de ansatte bekymring for driften og pasientsikkerheten i sommerperioden, og støtter ledelsens vurdering når det gjelder tiltak om feriespredning og ytterligere bruk av vikarer. De ansatte mente at driften på Hølonda kan sikres ved at den somatiske avdelingen midlertidig flyttes til Buen. Valget av den somatiske avdelingen begrunnes i at personer med kognitiv svikt på demensavdelingen sliter med orientering, og vil påføres så mye usikkerhet og utrygghet ved en midlertidig flytting til en annen avdeling. 

Bilde: 

Somatisk avdeling ved Hølonda helse- og omsorgssenter flyttes til Buen helse- og omsorgssenter midlertidig i sommerperioden.

 

Les mer i gaula

Print

Number of views (376)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co