X

Responsive image

Nyheter
Godkjenner at Trønder- energikonsernet deles i to

Godkjenner at Trønder- energikonsernet deles i to

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, June 1, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

Melhus kommune som medeier i Trønderenergi, har med 29 mot 8 stemmer godkjent at selskapet deles i to.

AV JENS GRANØIEN

Bakgrunnen et at eierkommune i Trønderenergi har mottatt en sak til behandling som omhandler strukturendring hos Trønderenergi. Selskapet ønsker å etablere et fornybarkonsern sammen med Hitec Vision.

    Trønderenergi har gjennom omfattende prosesser i perioden 2019 – 2021 sett muligheten for betydelig lønnsom vekst knyttet til det grønne skiftet.

    Med krav om minimum 66.7 prosent offentlig eierskap i vannkraftselskap er dette to målsettinger som det ikke lar seg oppfylle samtidig, da det er meget begrunnet offentlig risikokapital. Styret anbefaler derfor at dagens Trønderenergi-konsern deles i to, og at selskapets eiere gir sin tilslutning til en konsernsplitt og etablering av et nytt trøndersk fornybarkonsern med betydelig nordisk vekstpotensialet. I første fase vil det nye konsernet få investeringskapasitet på mellom 15 – 20 milliarder kroner, trolig vesentlig mer på sikt. Fornybarkonsernet vil være 50 prosent eid at Trønderenergi og Trønderenergieiere, og 50 prosent av det norske investeringsfondet Hitec Vision.

 

God risikohåndtering

Konsernsjef i Trønderenergi Ståle Gjersvold, sa på møtet i kommunestyret at avtalen er en balansert avtale med god risikohåndtering. Gjersvold opplyste at målsettingen med oppdelingen er å sikre eierskapet i vannkrafta, i eierselskapet og gjøre den høgere enn i dag. Det andre er å sikre den andre delen i selskapet vekstkraft.

    – Bedriftsmodellen ivaretar eierne/aksjonærenes interesser, det som er ivaretatt gjennom 70 år. Investeringene de neste fem år skal vi bygge ny vekst på, sa konsernsjefen.

 

Skepsis i kommunestyret

Debatten i kommunestyret viste betydelig skepsis, sjøl om et stort flertall stemte for avtalen om deling av selskapet.

    Lars Borten (ML) slo fast at Melhus el-verk nå er på børs med EU. En snedig utvikling, konkluderte Borten.

    Han slo fast at vannkrafta skal være i norsk eierskap, og pekte på utbygginga av vindkraft på Frøya med delvis utenlandsk eierskap. Borten var skeptisk til at 18 prosent av vannkrafta skal over i det nye selskapet.

 

Gjersvold blir brysk når jeg nevner kjernekraft

Lars Borten sa at han ønska satsing på kjernekraft, og mente at det vil gi den rimeligste energien.

    – Når jeg nevner kjernekraft blir Gjersvold brysk, sa Borten, mens Gjersvold som satt i salen smilte av uttalelsen fra Borten.

    – Gjersvold sier at Norge ikke ha kunnskap om kjernekraft. Det er feil. Vi har vært langt framme når det gjelder kjernekraft i 50 år og har to kjernekraftreaktorer. Tyskland kommer ikke utenom kjernekraft, ikke noe er så grønt som kjernekraft. Derfor går jeg imot dette, sa Lars Borten.

    Ordfører Jorid Jagtøyen var langt mer positiv til planene i Trønderenergi. Hun uttalte planene som positive, og som vil gi 1000 nye arbeidsplasser de neste åra.

    Tina Knarbakk (Rødt) opplyste at hun støttet Lars Borten som vil ha kjernekraft. Hun fryktet at denne sammenslåingen vil føre til at mye kommer på private og utenlandske hender.

    – Vi frykter at mer vindkraftutbygging kan bli resultatet, sa hun.

 

Ønsket selskapet 

velkommen til Melhus

Miriam Sortland Kuldvere (SV) opplyste at hun ville stemme imot at de ansatte skal ansettes i et nytt selskap. Hennes frykt gikk også på at selskapet vil investere i Sverige og Finland og ikke i Norge.

    Merethe Moum (ML) sa at Trønderenergi ha god kompetanse og at de vil lykkes i dette. Hun sa at i alle nye prosjekt er forbundet med risiko, at risiko er nødvendig å ta for å få avkastning.

    Ketil Reitan (Sp) applauderte styret i Trønderenergi for forslaget. Han mente at det er opp til politikerne å ta avgjørelsen. Reitan sa at vi stadig trenger mer strøm.

    – Jeg ser på prosjektet som framtidsretta og innovativt. Det er flere grønne en røde bolker, konstaterte Reitan.

    Han ønsket selskapet velkommen til å etablere seg på Melhus.

Bilde: 

Konsernsjef hi Trønderenergi Ståle Gjersvold sa at det er en balansert avtale med god risikovurdering.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (359)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co