X

Responsive image

Nyheter
Kjøper tomt for 10,5 millioner  for ny driftssentral

Kjøper tomt for 10,5 millioner for ny driftssentral

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, October 7, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Melhus kommune kjøper tomt for bygging av ny driftssentral for teknisk drift. Tomta er på cirka ni mål og ligger på Søberg.

AV JENS GRANØIEN

Enhetsleder for teknisk drift i Melhus kommune Hilde Bellingmo sa seg veldig fornøyd med tomta og plassen tomta ligger på, nord for Matsentralen på Søberg industriområde. Bellingmo som orienterte formannskapet tirsdag, sa at et nybygg for teknisk drift vil ha stor betydning for arbeidsmiljøet.

    Ansatte hos teknisk drift, veg, vann og avløp har lenge hatt kummerlige forhold på sine oppmøtesteder. Garderobeforhold og spisesteder har vært fraværende, eller av dårlig standard. De ansatte har vært spredd på flere steder i kommunen, og har hatt manglende lokaler for lagring av maskinelt utstyr og reservedeler. Det har derfor vært enighet om at det skal bygges ny driftssentral som skal dekke nåværende og kommende behov for driftspersonell for vei, vann og avløp.

 

Bevilget 40 millioner

Det har i flere år vært forsøkt å finne egnet lokalisering og tomt for ny driftssentral. I Økonomi og handlingsplanen for 2020-23, ble det vedtatt å bevilge 40 millioner kroner eks. mva. til erverv av tomt og bygging av ny driftssentral. I en intern gjennomgang hos teknisk drift om lokalisering av ny driftssentral, ble det konkludert med at ny driftssentral ønskes lokalisert i nærheten av Melhus sentrum.

 

Tomta er ferdig opparbeidet og klargjort for bygging

Etter kartlegging av ubebygde næringsarealer innafor geografisk ønsket område, ble det i juni rettet henvendelse til hjemmelshaver av ubebygd eiendom på Søberg industriområde. Melhusekra AS som eier tomta meldte interesse for salg, under forutsetning av at kommunen kjøpte aksjeselskapet, som eier av eiendommen. Firmaet hadde opprinnelig planer om å bygge på tomta sjøl, men de planene var blitt skrinlagt.

    Eiendommen er i overkant av ni mål, og er ferdig opparbeidet og klargjort for bygging. Kjøpekontrakten er utarbeidet og oversendt selger for utfylling av nødvendige dokumenter. Signering av kjøpekontrakten vil skje i oktober 2020.

Bilde: Det er et område på 9,5 mål nord for Matsentralen på Søberg det planlegges å bygge ny driftssentral.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (286)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co