X

Responsive image

Nyheter
Melhus Rotary på leting etter vikingenes forfedre i Melhus

Melhus Rotary på leting etter vikingenes forfedre i Melhus

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, January 20, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Melhus Rotary er i gang med et omfattende historisk prosjekt som skal bli oppfølgeren til animasjonsfilmen fra Gravråk som ble laget i 2017. Denne ligger på Youtube under søkeordet ‘Gravraak’. 

klubben i den spennende historien om jernframstilling i Gauldalen, og hvordan den dannet grunnlag for rikdom og makt i nedre Melhus 1000 år før vikingtiden. Det er avdekket spor etter en betydelig produksjon og handel med jern, og omfanget tyder at stormenn på Melhus må ha kontrollert stor aktivitet med handel og forsyninger for dette.

    Malmen stammer sannsynligvis fra lengre sør i dalføret, men muligheter for havn i nedre Melhus med et havnivå 12-15 meter høyere enn i dag, gav sikker kontroll med aktiviteten herfra.    

    Klubben har opprettet en prosjektkomite som driver prosjektet, og koordinerer arbeidet til medlemmene i klubben. 

    Flere fagpersoner utenfor klubben er også knyttet til prosjektet, de fleste med bakgrunn fra NTNU, og disse vil støtte og kvalitetssikre arbeidet fremover.  

    Prosjektet har allerede fått støtte både fra den internasjonale Rotary-organisasjonen, og fra Melhus kommune, og det er godt håp om flere lokale bidragsytere.

    I løpet av arbeidet har det også vist seg at Norgeshus AS, med hovedkontor på Melhus har kapasiteter innafor visualisering og animasjon. Bruken av lokale produksjons-ressurser passer godt inn i klubbens ønske om at dette skal bli et samfunnsprosjekt med røtter i lokalsamfunnet.

    Prosjektkomiteen kunne møtes under nye korona-regler på tirsdag, og diskutere detaljer om hva som skal presenteres. Med over 450 katalogiserte lokale funn fra utgravinger i nærområdet, er det ikke enkelt å velge ut hvilke som kan fortelle mest om makt og rikdom på gårdene i nedre Melhus for 2000 år siden. 

    Stormakt vi hører om i vårt område i vikingetiden, stod på skuldrene til gårder og ætter som hadde bygget rikdom og posisjon for kommende slekter mange hundreår tidligere. Det er ikke usannsynlig at omfattende handel med jern var grunnlaget. Dette vil klubben skape fortellingen om i en ny animasjonsfilm.

Bilde:  Prosjektkomiteen i Melhus Rotary f.v. Knut Olsen, Aril Solli og Morten Gunnes har besøk av Aud Beverfjord som hjelper med faglige råd i arbeidet. Trond Nielsen er også en del av komiteen, men er fotograf.  

 

Print

Number of views (192)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co