X

Responsive image

Nyheter
Bussen til Melhus: Fylkesdirektøren ber AtB om å «hive seg rundt»

Bussen til Melhus: Fylkesdirektøren ber AtB om å «hive seg rundt»

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, October 23, 2019/Categories: Startsiden, Nyheter

Fylkesdirektør Erlend Solem har bedt Atb komme til hovedutvalget for samferdsel for å si noe om AtB sine planer, både på kort og lang sikt. Han mener det haster med å komme med en løsning.

 

AV JENS GRANØIEN
Fylkesdirektøren sier at det ikke er noe konkret, men om Metrobussprosjektet vil ha behov for å bli justert etter behov. Det er flere som protesterer på for dårlig busstilbud etter den 3. august, men han har merket seg at det er i Melhus at protestene er høyest, og det ser ut som om det er der AtB har truffet dårligst. Han mener det haster med å komme med løsning, og har bedt AtB om og «hive seg rundt». Korrespondansen helt kritisk Han sier at kvaliteten på omstigningspunktet på Stor-Rosta er en ting, men spørsmålet er om det blir en god nok løsning på Tiller når den nye bussterminalen blir tatt i bruk, er et annet spørsmål. – Det er korrespondansen som er helt kritisk, for å få det til å fungere rett fra en buss til neste buss, sier Solem.
Han presiserer at spørsmålet blir hva AtB har tenkt å gjøre. Hvor de vil gjøre noe, når de har tenkt å gjøre noe?

Fylkespolitikerne kan gripe inn
Fylkesdirektøren poengterer at fylkespolitikernes oppgave er å overvåke, men med mu lighet til å ta styring, dersom det blir aktuelt. På spørsmål om han ser for seg at det kan bli aktuelt å gripe inn i dette tilfelle, svarer han at det kan bli aktuelt dersom politikerne ikke blir fornøyd. Han tror neppe det vil skje når det gjelder enkeltrutiner, men i hvert fall for å diskutere strategien.
– Vi vil involveres for å høre hvordan de tenker, sier Solem. Han er klar på at nå må AtB gå skikkelig til verks, fordi dette er noe som skal vare i mange år. Derfor mener han at de må få litt tid på seg. Atb har fått frist til å legge fram sine kortsiktige og langsiktige planer i hovedutvalget den 21. november. Han sier at det er bra om AtB foretar seg noe før møtet den 21. november.
– Atb har sagt at det koster 8,8 millioner kroner ekstra med direktebuss mellom rushtidene. – Det må i tilfelle finansieres om en del av Miljøpakken. Vi har fått nye midler, og det blir en diskusjon om hvordan de skal brukes, sier Solem. Atb har ansvaret Det er stadig flere som kjører bil i stedet for å ta bussen, og det synes han er bekymringsfullt.
– Det er absolutt ikke noe vi ønsker. Derfor «hiver vi oss rundt». AtB har det ansvaret. Vi må være sikker på at partene er enige, både i kortsiktig og langsiktig, sier Solem.

Snuplass på Brekkåsen?
Når det gjelder snuplassen på Brekkåsen som er for liten til at 15 – meters bussene får snudd, sier Solem at de har utfordret AtB på om det er behov for ny snuplass. Spørsmålet er i følge fylkesdirektøren, om hva konsekvensene vil være av å benytte 12– meters bussene hele tida? Vi vil stille spørsmål om hva de tenker i rushtida da de benytter de større bussene som ikke får snudd på Brekkåsen. Han mener at det virker selvmotsigende med direktebuss utenom rush, mens det er omstigning i rushtida da det er flest reisende.

Bildet: Fylkesdirektør Erlend Solem har bedt AtB komme til hovedutvalget for samferdsel for å fortelle om sine planer.

Les mer i Gaula.

Print

Number of views (1403)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co