X

Responsive image

Nyheter
Behov for 87 nye  sykehjemsplasser i 2030

Behov for 87 nye sykehjemsplasser i 2030

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, January 12, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

Rapporten som Melhus kommune har bestilt fra konsulentfirmaet BDO, viser at det allerede om åtte år, i 2030 er behov for nær en dobling av dagens sykehjemsplasser i Melhus. Hølonda helsehus kan bli bemanna omsorgsboliger.

AV JENS GRANØIEN

Rapporten som ble presentert fredag for politikere og ansatte i helse og omsorg i Melhus kommune, mer enn 100 personer til sammen, tar til orde for at sykehjemsavdelingen på Hølonda kan bli lagt ned, og at lokalene kan bli heldøgns bemanna omsorgsboliger. Rapporten viser at det blir stort behov for sykehjemsplasser allerede de nærmeste åra. Rapporten sier ikke noe om dagens tilstand når det gjelder sykehjemsplasser. Men trolig er det stort behov for flere plasser allerede i dag.

    Kostnadsnivået er høyere i institusjonstjenesten enn i hjemmetjenesten. Rapporten viser at mangelen på heldøgns bemannede boliger vil medføre svært høye kostnader fram mot 2050, med videreføring av dagens tjenestesammensetning.

 

Svært viktig å ta tak i bemanningssituasjonen

Analysen viser et behov for økt bemanning på tvers av pleie og omsorgstjenestene. Basert på HMS-utvalgenes vurderinger av hvilken bemanning som er nødvendig for å drifte fullt ut bærekraftige tjenester, må kommunen enten øke dagens bemanning, eller redusere dagens tjenestetilbud med 83 tjenestemottakere i hjemmetjenesten, seks beboere i heldøgns bemanning og fire vektede institusjonsplasser. Ifølge rapporten er det svært viktig å ta tak i bemanningssituasjonen, også for å gjøre tjenestene mere robuste i møte med framtidens kapasitetsbehov.

 

Betydelig økte kostnader

Befolkningsframskrivningen for kommunen viser at kapasitetsbehovet i kommunens pleie- og omsorgstjeneste vil øke betydelig framover. Basert på en ren framskrivning av dagens dekningsgrader ved de forskjellige pleie- og omsorgstjenestene i kommunens tjenestetilbud, estimert kapasitet å øke kommunens kostnader til pleie- og omsorgssektoren med om lag 85 millioner kroner i 2030, 152 millioner i 2040 og 220 millioner i 2050.

 

Hølonda med 

heldøgnsomsorg

Rapporten anbefaler kommunen å vurdere Hølonda helsehus brukt som kompetansesenter for heldøgns omsorg. Hølonda sykehjem uttaler at lokalene er egnet for en slik omdisponering, og at bygningsmassen vil kreve få tilpasninger for å omdisponeres. Dagens seksten plasser, kan ifølge rapporten omdisponeres til 30,4 heldøgns bemannede boliger til samme driftskostnad som i dag. En slik omdisponering vil gi fjorten nye innbyggere et botilbud i kommunens pleie og omsorgstjeneste.

    HMS-utvalgene mener at langtidsavdelingene på Buen og Horg sykehjem kan driftes fullt bærekraftig med dagens bemanning. Korttidsavdelingen på Buen kan reduseres med 0,12 vektede plasser. Tilsvarende må antall vektede plasser ved Hølonda sykehjem vektes med 3,55 plasser for at tilbudet anses som fullt bærekraftig.

Bilde:

Les mer i Gaula

Print

Number of views (795)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co