X

Responsive image

Nyheter
Leiligheter i sentrum må ikke gå på bekostning av eneboliger

Leiligheter i sentrum må ikke gå på bekostning av eneboliger

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, January 19, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

I Melhus sentrum er det bygd hundrevis, og det skal fortsatt bygges flere hundre blokkleiligheter. Varaordfører Stine Estenstad vil heller få fortgang på bygging av familieboliger enn bygging av flere blokkleiligheter.

AV JENS GRANØIEN

Varaordfører Stine Estenstad sier at hun er positiv til reguleringsplan både for Melhus og Ler, fordi hun mener at begge er viktig. Nå vil hun prioritere fortgang på eneboliger og rekkehus utenom sentrum, og at det ikke skal vedtas bygging av flere leilighetsbygg, før det er startet bygging av familieboliger. Hun vil ikke skynde på flere sentrumsplaner nå.

    – Jeg er bekymra for flere sentrumsplaner nå før vi har bygd familieboliger på Brekkåsen på Hermanstad og på Lundamo. Dersom det ikke skjer risikerer vi at leilighetsbygg fortsetter å «poppe» opp, og at det ikke blir noe av eneboligene, sier Estenstad.

    Hun er bestemt på at flere leilighetsbygg ikke må gå på bekostning av familieboliger utenom sentrum.

    – Vi må få fart på planene om å bygge eneboliger i hele kommunen for å få unger til å fylle skoleplassene og barnehageplassene, og ikke minst rekruttere unger til idrettslagene. På Kvål er det særdeles viktig for lokalsamfunnet at vi får bygd eneboliger og rekkehus, sier varaordføreren.

    Hun håper på et positivt påtrykk for å få bygd eneboliger i hele kommunen. Estenstad sier at politikerne har vedtatt et ambisiøst program hvor det står at kommunen må ha fokus på eneboliger.

 

Brekkåsen kommer snart

Områdeplan for Brekkåsen kommer snart. Hun sier at det tar tid før utbygger har boligene klare. Varaordføreren er kritisk til fylkeskommunen som har ansvaret for veier og gang- og sykkelveier.

    – Jeg håper fylket er medspiller. De er ikke særlig flinke til å følge opp veibygging. I fjor satt de igjen med 300 millioner kroner som ikke er brukt opp. Vi kunne ha brukt mye av de pengene i Melhus. Vi får ikke bygd en enebolig før vi har en regulering og godkjente gang- og sykkelvei til disse. Fylket er ikke god nok til å planlegge gang- og sykkelveier.

    Varaordføreren sier at de må «trykke» på fylket for å få veier og gang- og sykkelveier. Hun legger til at både fylkesvaraordføreren og andre er invitert til Melhus, men de kommer ikke. Hun synes det er viktig å få barnefamilier til Melhus.

 

Har holdt på i ti år 

på Hermanstad

Stine Estenstad sier at kommunen har holdt på i ti år for å få gang- og sykkelvei til Hermanstad på Kvål.

    – Det tok fylket fem år å si nei til forenkla gang- og sykkelvei til Hermanstad. Da er det lettere å komme i gang med bygging av leilighetsbygg i sentrum, sier hun.

    Varaordføreren sier at kommunen ikke kan ta penger fra budsjettet til å bygge gang- og sykkelveier når det er fylket som er eieren. Da må kommunen eventuelt ta av overskuddet.

    Estenstad sier at det er mange som ønsker seg enebolig i Melhus. Hun er glad for at utbyggerne ser hen til Melhus. Varaordføreren ønsker å prioritere eneboliger. Hun sier at områdeplanen for Lundamo kan vente til det er satt igang bygging av eneboliger.

    – Vi jobber med Hermanstad – vi er klar. Dialogen opp mot fylket er krevende. Det ble kostnadsøkning når vi ikke fikk lov til å bygge en forenkla løsning, når det gjelder gang- og sykkelvei. Det er en lang prosess. Vedtaket ble gjort i 2016. Vi får ikke svar hos administrasjonen hos fylkeskommunen, og må gå om politikerne. Utbygger og grunneier har investert. Vi skal få det til, sier varaordfører Stine Estenstad.

    – Nå må vi se litt på hvilke planer vi må prioritere. Vi må også prioritere kommuneplanen for bolig og næring, sier Estenstad.

Bilde: 

Varaordfører Stine Estenstad er opptatt av bygging av familieboliger, og mener at bygging av leiligheter i sentrum ikke må skje på bekostning av bygging av eneboliger og rekkehus.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (512)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co