X

Responsive image

Nyheter
Melhuspolitikerne vil spare ved å benytte ostehøvelprinsippet

Melhuspolitikerne vil spare ved å benytte ostehøvelprinsippet

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, December 18, 2019/Categories: Startsiden, Nyheter

Hopsø (Ap) beskylder flertallsgruppa for drastiske kutt som kan føre til oppsigelser.

AV JENS GRANØIEN
– Melhus kommune skal være en god kommune å bo i. Vi skal levere velferdstjenester hele døgnet, og vi vil bli den beste kommunen å bo i, sa en ambisiøs ordfører Jorid Jagtøyen da kommunestyret behandlet budsjett og handlingsplan for perioden 2020 – 2023 tirsdag.
    Ordføreren sa at kommunen skal ha et godt og attraktivt kulturtilbud.
    – Frivillig innsats i kommunen styrkes. Anleggsvirksomhet skal styrkes, og de skal få den hjelpa de trenger. Vi skal levere et godt tjenestetilbud til alle i kommunen. Når det gjelder heltid/deltid i kommunen, sa hun at alle skal ha en stilling de kan leve av. Jagtøyen la vekt på at samarbeid i regionen er viktig.
    – Vi har blikket vendt framover, det skal vi fortsette med, sa hun i sin innledning til den årlige budsjettdebatten i kommunestyret.

Oppgitt over opposisjonen
Fritz Arne Haugen (Sp), felles gruppeleder for flertallet (Sp) (H) og (ML) var oppgitt over at opposisjonen ikke hadde klart å legge fram sitt budsjettforslag før de kom til møtet.
    Haugen sa at et sentralt punkt er eiendomsskatt. Han sa at det er viktig med eiendomsskatt på et akseptabelt nivå. Haugen opplyste at flertallet ikke går for rådmannens forslag om økning av eiendomsskatten, men vil beholde det samme kronebeløpet som i 2019. Sp-politikeren sa at det blir stor satsing på bredbånd.
    – Vi ønsker utvikling i hele kommunen, og vi skal ha store investeringer i skole, idrettshall og barnehage på Korsvegen.
    Han fortsatte: – Vi skal ha fokus på psykisk helse. Vi ønsker gjennomgang av oppvekstområde. Kommunen skal være attraktiv for barnefamilier, sa Haugen. Han sa at man skal se etter nye lokaler for kulturskolen, og det skal stilles midler til rådighet for svømmeidretten.

Stor eldresatsing
– Vi skal ha en stor eldresatsing, og en vesentlig styrking i hjemmetjenesten. Haugen opplyste at flertallet vil ansette en kreftkoordinator, samt at økning av ressurser når det gjelder fysio- og ergoterapitjenesten. Han bebudet økt samarbeid med frivillighet, og at det skal satses på heltid i kommunen. Haugen sa at det blir differensiert egenandel på trygghetsalarm, og flertallet vil investere 123 millioner til Lena park.
    Noe kaller det ostehøvelprinsippet, og Haugen opplyste at det skal foretas en årlig innsparing på 0,25 prosent. Det skal ikke ramme førstelinjetjenesten til barn, unge og eldre.

Flertallet vil ha stort fokus på sykefravær.
Sigmund Gråbak (ML) hengte seg også på kritikken av opposisjonen som ikke hadde klart å legge fram sitt budsjettforslag før møtet, og at det ikke ble lagt ut til offentlig ettersyn.
    – Det er merkelig at opposisjonen ikke har lagt fram sitt forslag. Vi kan ikke se at det har skjedd før. Gråbak fryktet på det viset at opposisjonen kan shoppe fra flertallsgruppa.

Tar med oss kritikken
Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) opposisjonsleder, mente at det er formannskapets forslag som skal legges ut på høring.
    – Jeg tror ikke at noen skal finne ut at vi har shoppet fra flertallet, sa Hopsø.
    Hopsø sa at opposisjonen bestående av (Ap), (SV), (Mdg) og Pensjonistpartiet) vil sette gode tjenester til alle, skole, helse og eldre, framfor skattelette. Han opplyste at opposisjonen vil ha gratis skolemat i ungdomsskolen. De vil øke helse og velferd i forhold til rådmannens innstilling. Også mindretallet vil ansette en kreftkoordinator, og øke stillingsandelen for fysio- og ergoterapitjenesten.
    – Næring må ha et løft. Vi har alle muligheter til å gjøre noe med det. Vi må ha få en næringsplan i løpet av perioden, sa Hopsø som sa at mindretallet vil legge inn penger til forprosjektering av kulturhus, med byggestart i 2023.

Vil føre til oppsigelser
Hopsø sa at eiendomsskatten gir innbyggerne håndfaste tiltak. Han sa at opposisjonen vil beholde det rådmannen har foreslått når det gjelder økning av eiendomsskatten på seks millioner kroner. Han beskyldte posisjonen for drastiske kutt som vil føre til oppsigelser, når de ved bruk av ostehøvelprinsippet vil spare 8,8 millioner kroner.
    – Jeg hører at det skal tas uten å berøre førstelinja, men hvordan skal en klare det på helse og velferd? Spurte Hopsø. Han fortsatte: – Vårt forslag gir en tydelig retning for hva vi vil styrke, og hva vi vil kutte de nærmeste åra.

På grensa til frekt å
kalle eiendomsskatten
en sosial skatt
Merete Moum (ML) la i sitt innlegg vekt på bolig og næring.
    – Flere familier og bedrifter skal finne Melhus kommune som attraktiv, og vi må ta vare på de innbyggerne vi allerede har. Vi må satse på økt aktivitet. God skole, godt helsetilbud, kultur og bredbånd i hele kommunen. Hun fortsatte: – Vi skal være den kommunen med den laveste eiendomsskatten. Boligbygging vil fylle opp ledig skolekapasitet, og gi vekst i kommunen, sa Moum. Hun beskyldte opposisjonen for å kalle sin eiendomsskatt, som en skatt med sosial profil.
    – Fakta er at eiendomsskatt aldri blir en sosial skatt. Det er på grensen til frekt å kalle det sosialt å endre bunnfradraget. Ville de hatt en sosial profil så hadde de ikke økt eiendomsskatten, slo Moum fast.


Bildet: Flertallet fikk vedtatt bygging av Lena park i 2020/2021.

Les mer i Gaula.

 

Print

Number of views (1158)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co