X

Responsive image

Nyheter
– Det nye  klubblokalet  tar form

– Det nye klubblokalet tar form

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, February 23, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

Uten garderobe og manglende plass for besøkende, ble klubbhuset til Gimse i.l. etter hvert for dårlig.  Etter grundig planlegging og med finansieringen på plass, er et nytt moderne klubblokale i ferd med å reise seg på Brekkåsen.

 

AV MAGNAR HAUKDAL

Gimse i.l. ble etablert i 1977, og har i dag rundt 550 medlemmer.  350 av disse er aktive barn og unge.  Den største avdelinga er fotball, men laget har også avdeling for all-idrett og trim.  Det gamle klubbhuset ble satt opp i 2000, men vi innså nå etter hvert at tiden var inne for noe nytt, forteller idrettslagets leder Erik Olsen.  Klubbhuset manglet garderober, og vi hadde ikke plass for å ta imot besøkende.

    Da planlegginga og finansieringa var på plass kunne rivinga av det gamle klubbhuset ta til.  Olsen forteller at det gamle ble revet i løpet av en oktoberdag i 2021, og at arbeidet med nybygget startet umiddelbart.  Det nye klubblokalet beregnes nå å stå ferdig i løpet av mai måned.  Klubben vil derfor måtte starte fotballsesongen 5-6 uker før nytt klubblokale er klart å ta i bruk.

Nybygget er kostnadsberegnet til ca. 21 mill kroner. Melhus kommune har bevilget et tilskudd på 6,3 mill kr, og Olsen berømmer både kommunen og administrasjonen for en positiv holdning til prosjektet.  Gaver, momskompensasjon, egenkapital og lån bidro til fullfinansieringen.  Bygget vil inneholde garderober, møterom, forsamlingsrom, kjøkken, kiosk og lager.  Forsamlingsrommet vil kunne romme ca 100 personer, og vil kunne utleies til ulike arrangementer. Han er ikke i tvil om at dette vil gi kjempemuligheter og et løft for hele området.

    Idrettslagets leder ønsker mer utbygging i området med tanke på å rekruttere flere medlemmer til idrettslaget. 

Bilde: 

Det nye klubblokalet reiser seg

 

Print

Number of views (354)/Comments (0)

Siste utgave