X

Responsive image

Nyheter
KOMMUNEN VIL BYGGE     Flerbrukshall oppå parkeringshuset

KOMMUNEN VIL BYGGE Flerbrukshall oppå parkeringshuset

Author: Melhus Avisa Gaula/Thursday, June 25, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Det var ordfører Jorid Jagtøyen som røpet nyheten om at Sp, H, Krf, SV, PP og Ap har gått sammen om å foreslå at det bygges ei hallflate oppå parkeringshuset samtidig med at parkeringshuset bygges. Forslaget ble godt mottatt i kommunestyret. Bare Melhuslista var skeptisk.

AV JENS GRANØIEN

Det var ordfører Jorid Jagtøyen som røpet nyheten om at Sp, H, Krf, SV, PP og Ap har gått sammen om å foreslå at det bygges ei hallflate oppå parkeringshuset samtidig med at parkeringshuset bygges. Forslaget ble godt mottatt i kommunestyret. Bare Melhuslista var skeptisk.

    Ordføreren opplyste at fylkeskommunen er positiv til å delta i finansieringen. Melhus videregående har behov for mer halltid.

 

Setter igang 

anbudsprosessen

– Vi ser for oss at det bygges en flerbrukshall der ungdom kan møtes, sa ordføreren. Hun la vekt på at ungdom kan møtes. Kanskje de som er litt eldre ikke er like fornøyd med det.

    Jagtøyen sa at rådmannen setter i gang anbudsprosessen, som avsluttes medio oktober. Hun mente at en flerbrukshall kan realiseres innenfor utleie på dagtid og tilførsel av midler fra andre som stat og fylket. Hun vil be fylkeskommunen om å fatte nødvendige vedtak.

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) støttet ordførerens forslag.

    – Det er bra at det er et bredt flertall bak. Vi vet at det er behov for merd hallkapasitet, ikke bare for håndball, men for flere aktiviteter. Vi må legge til rette for framtidige aktiviteter. Det er nå vi har muligheten når vi skal bygge parkeringshus. Vi ønsker å få dette til samtidig med at det bygges parkeringshus, sa han.

Bilde: 

Ordfører Jorid Jagtøyen røpet nyheten om at Sp, Ap og H ville foreslå at det bygges flerbrukshall samtidig med at det bygges parkeringshus.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (598)/Comments (0)

Siste utgave