X

Responsive image

Nyheter
EN NY LAKSESESONG STÅR FOR DØREN

EN NY LAKSESESONG STÅR FOR DØREN

Author: Melhus Avisa Gaula/Tuesday, May 24, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

De trønderske lakseelvene viste muskler i fjorårssesongen, og toppet fangststatistikken. På ti på topplista finner vi fire trønderske elver, og de tre med størst antall fanget laks er trønderske.  Gaula er en av disse, og spenningen foran årets sesong er naturligvis stor.

 

AV MAGNAR HAUKDAL

GAULA NEST STØRST

De tre elvene med mest fanget laks er Orkla, Gaula og Namsenvassdraget.  I følge statistikken ble det tatt 4.509 lakser i Gaula, som er 350 færre enn Orkla og 170 flere enn Namsenvassdraget. Som alltid knytter det seg stor spenning til en ny laksesesong, og spesielt til åpningen som skjer natt til 1. juni.  Leder i fiskeutvalget i Melhus Jeger og Fiskerforening, Roger Lund, kan fortelle at det alltid er en spesiell atmosfære ved elva denne natta.  Fiskerne kommer alltid i god tid før startskuddet går.  Utstyret gjennomgår siste sjekk, og det mimres over forrige sesong.  Ikke sjelden øker fiskens størrelse fra et år til neste, forteller Lund.  Til slutt festes sluk, mark eller flue i snøret, og alt er klart for årets første kast.

Ved fiskets start er det alltid så mange fiskere at vi må ordne et køopplegg, forteller fiskeutvalgets leder.  Slik rulleres fisket, og de som er så heldige å få fisk må da avslutte fisket.  Dette på grunn av at fiskereglene tilsier at hver fisker bare kan ta en laks pr. døgn.

Melhus Jeger- og fiskerforening disponerer 3 vald i Gaula, hvor hvem som helst kan fiske mot å løse fiskekort.  Dette er fiskekort til en forholdsvis rimelig penge.

FANGSTREGLER

Laksefisket er regulert både når det gjelder fisk som kan tas og utstyret som kan benyttes, kan Roger Lund fortelle.  En fisker kan bare ta en laks pr. døgn, to pr. uke og fire pr. sesong.  Bare en fisk kan være over 80 cm lang, og etter 1. juli skal all hunnlaks settes ut igjen.  I tillegg skal all sjøørret, brunørret og vinterstøing settes ut igjen.

Uttrykket catch and release, eller fang og slipp, er noe som alltid er gjenstand for diskusjon fiskerne mellom. Dette vet jeg du har synspunkter på, og har spilt inn på vegne av foreningen til Miljødirektoratet uten å ha fått aksept. –Ja, vi har forståelse for at noen setter fanget fisk ut igjen, men vi har ikke forståelse for at disse kan fortsette fisket etter at de først har fanget en.  Vår klare oppfatning er at disse da på lik linje med andre skulle ha avsluttet fisket.

Hunnlaks som fanges etter 1. juli skal etter reglene settes ut igjen. Er fisken så skadet at den ikke kan gjenutsettes, skal den avlives.  Denne fisken kan fiskeren ikke selv beholde, men må levere den til et godkjent mottak. 

REDSKAPSRESTRIKSJONER

I nedre del av Gaula er det færre redskapsrestriksjoner enn i sideelvene i øvre del av elva.  Wobler er mye benyttet i forbindelse med laksefiske, men denne kan ikke brukes til fisket slik den kjøpes i sportsbutikken.  Årsaken er at det bare tillates benyttet en trippelkrok.  Dette er jo merkelig bestemmelse, og skal du fiske med wobler må den manipuleres for å være tilpasset fiskereglene. Slikt er vanskelig å skjønne fornuften i, sier Lund.

GAULAKORTET 

Årets fiskeregler er vel stort sett en blåkopi av fjorårets bestemmelser, men likevel er det en endring for fiskerne som vi reagerer sterkt på, forteller Roger.  I begynnelsen av januar fikk vi beskjed fra Gaula Elveeierlag at reglene var de samme i år som i fjor.  

Dette var jo vel og bra, men 15. mai fikk vi beskjed om at det såkalte Gaulakortet var innført fra årets sesong.  Inkludert avgifter koster dette «førerkortet» for fiske i Gaula 200 kr.  Vi stiller oss uforstående til legitimiteten for innføring av kortet, et opplegg som representerer en inntekt på anslagsvis 1,2 mill kr for elveeierlaget. Hva inntektene skal brukes til, må vi stille et stort spørsmålstegn ved.  Kortet kan bare betales digitalt, og vi ser for oss problemer med å få løst dette for tilreisende fiskere, forteller Lund.  De som tas uten kortet betalt, må regne med en bot på flere tusen kroner.

Bilde: Roger Lund er leder i fiskerutvalget i Melhus Jeger og Fiskerforening.  Her ved valdet Bagøya med en flomstor elv i bakgrunnen.

Les mer i Gaula

 

Print

Number of views (223)/Comments (0)

Siste utgave