X

Responsive image

Nyheter
Hjemmekontor fungerer – mange savner kolleger

Hjemmekontor fungerer – mange savner kolleger

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, April 14, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Mange har sittet på hjemmekontor helt siden de ble bedt om å forlate arbeidsplassen sin den 12. mars i fjor. De fleste synes det er greit, men mange savner kolleger. Vi har spurt noen av dem som er berørt.

AV JENS GRANØIEN

Rådmann Katrine Lereggen slår fast at hjemmekontor har fungert over all forventning.

    Rådmannen i Melhus poengterer at det ikke er mulig for alle ansatte i Melhus kommune å ha hjemmekontor. Det er i hovedsak kontorarbeidsplassene som har den muligheten.

    Hun forteller at i de periodene det har vært så høy smitte, har nesten alle som har mulighet til det hatt hjemmekontor.

    – Etter en innkjøringsperiode fungerte det tekniske bra, og vi har hatt god dialog med innbyggerne, og møtene har foregått på Teams. Lereggen sier at de fleste savner arbeidsmiljøet sitt.

    Hun forklarer at i perioder med mindre smitte, der det er kontorfellesskap, har det vært rullering.

    – Alt i alt har det fungert veldig bra, sier rådmannen. Hun mener at perioden med korona har satt kommunen ganske mange steg framover i forhold til digitaliseringssamfunnet. Lereggen mener at det er viktig å ta med seg erfaringer, og vurdere om møter også for ettertida i større grad kan foregå digitalt for å spare reisetid, også etter at pandemien er over.

    Rådmannen poengterer at de ansatte savner kollegene sine, og de som de samhandler med.

    – Vi er spent på hva som skjer etter påske. Det tar litt tid for å se om påska har ført til mer smitte.

 

De fleste savner 

arbeidsplassen sin

På spørsmål om erfaringene med hjemmekontor er så gode at det er noe kommunen vil fortsette med når pandemien er over, svarer rådmannen:

    – Vi har ikke tatt stilling til hva vi skal gjøre. Det tekniske har gitt oss mulighet til det, men tror de fleste vil savne arbeidsplassen sin. Vi må diskutere hva vi gjør framover, med de erfaringene vi har, sier Katrine Lereggen.

    Hun poengterer at hjemmekontor ikke har gått på bekostning av produksjonen. Snarere tvert imot.

    – Hos arealforvaltning har de tatt unna vel så mye. Folk har fylt den rollen de skal fylle, og utført det arbeidet de skal utføre.

    Rådmannen ser ikke bare fordeler med hjemmekontor. Samhandling med kolleger blir vanskeligere.

    – Man mister dimensjoner som er viktig å ha med seg. Dialogen blir tyngre å gjennomføre på teams, sier rådmann Katrine Lereggen.

Bilde: 

 Ingrid Furunes er saksbehandler hos byggesaksavdelingen.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (87)/Comments (0)

Siste utgave