X

Responsive image

Nyheter
ASBJØRN LANGEN  slutter i kommunen

ASBJØRN LANGEN slutter i kommunen

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, June 16, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Asbjørn Langen har vært kart-oppmålingssjef i Melhus i 33 år. Han er blitt godt kjent med kommunen, ikke minst på kartet, men også i terrenget. Nå slutter han etter fylte 67 år.

AV JENS GRANØIEN

A

sbjørn starta sitt yrkesaktive liv som landmåler hos Fjellanger Widerøe i Trondheim. Etter å ha reist land og strand rundt med måleutstyr, og drevet oppmåling i elleve år fikk han jobb som oppmålingssjef i Melhus kommune i 1988.

    – Jeg har trivdes veldig godt, Melhus er en passe stor kommune – så stor at det er et fagmiljø, men samtidig ikke større enn at du har oversikt.

    Han sier at i mindre kommuner er det gjerne bare en person i oppmålingsavdelinga. Da får du ikke et fagmiljø.

    Asbjørn har ikke vært en leder som har sittet og dirigert de tre andre på kart- og oppmålingsavdelingen, han har også deltatt aktivt sjøl, og vært mye ute på oppmåling, og stått for kartlegging. Han bedyrer at han ikke bare har benyttet seg av utearbeid når det har vært godværsdager, men at det mange ganger kunne være ganske surt å drive oppmåling ute, sent på høsten.

 

Et godt rykte

Asbjørn har vært primus motor for kartarbeidet i Melhus kommune. Noe av arbeidet har gått ut på å legge ut plotter i terrenget for å innpasse bildene sånn at du kan lage nøyaktige kart etter flyfotografering. Så sent som den 29. mai var det ei stor flyfotografering i Melhus kommune. Da ble alle bebygde områder fotografert. Det var et samarbeid med nabokommunene Midtre Gauldal, Skaun og Orkland.

    – Det er gunstig å samordne dette fordi flyene flyr halvveis inn i nabokommunen for å snu. Han sier at Melhus kommune har et godt forhold til Kartverket, som står for fotograferinga.

    Asbjørn er fornøyd med at avdelinga har fått god oppfølging av ledelsen.

    – Kartverket sier at i enkelte kommuner er det nesten umulig å få midler til kartlegging. Melhus har rykte på seg for å gjøre godt arbeid på kartfronten, sier han fornøyd.

 

Mye er digitalisert

Det har skjedd mye når det gjelder kart i kommunen siden 80-tallet da Asbjørn fikk jobben.

    – Da brukte saksbehandlerne mye tid på å lete etter opplysninger. Nå er det digitalisert. Alt av reguleringsplaner er også digitalisert. De digitale kartene har spart mange årsverk, slår Asbjørn fast.

    Det mangla 1000 eiendommer som ikke fantes på kartet.

    – Det er jobba mye med å finne disse eiendommene. Vi har funnet de fleste, nå mangler vi 80. Vi kommer aldri på 0. Eiendommene som vi mangler er ikke i bruk, så det er ikke noe vi kan gjøre med det.

 

Litt av ei utvikling

Han forteller at det er jobba mye med eiendomskart, sånn at alle som skal ha nabovarsel, får nabovarsel. Hvis ikke eiendommen ligger i kartet, får ikke vedkommende nabovarsel.

    Asbjørn sier at utviklinga har gått over tid. Han synes det er artig å sjå tilbake.

    – Før hadde vi kartplater. Når du skulle finne en eiendom kunne du være sikker på at eiendommen lå på to plater, sånn at vi måtte lime sammen. Det har vi fått til mens jeg har jobba her.

    Han forteller at nå er GPS enerådende når det gjelder oppmåling. I Melhus ble GPS tatt i bruk første gang i 2000. Asbjørn synes det har vært litt av ei utvikling.

    – Høydegrunnlaget kommer fra laserskanning fra fly, og er utrolig nøyaktig, sier han.

Bilde: 

Asbjørn Langen er en kjent mann i Melhus kommune etter å ha jobba der i 33 år. Nå blir han pensjonist, og vil bruke mest mulig tid sammen med sitt første barnebarn Hanna.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (698)/Comments (0)

Siste utgave