X

Responsive image

Nyheter
Nye veier vil utrede  E6-trase

Nye veier vil utrede E6-trase

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, November 24, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Nye Veier AS er etter oppdrag fra Melhus formannskap bedt om å utrede alternativ E6-trase på østsida mellom Kvål og Ler. Nye Veier har landet på et alternativ langs jernbanen.

AV JENS GRANØIEN

Nye Veier har vurdert trase både langs elva fra Kvål til Ler, og langs jernbanen. Prosjektleder Jan Olav Sivertsen opplyste i formannskapet tirsdag, at Nye Veier etter ei samla vurdering ønsker å gå videre med alternativet langs jernbanen.

    Begge sider av elva er med i vurderingen av hvor ny E6 skal legges mellom Kvål og Ler. I 2014 ble det vedtatt å legge ny E6 med krysning av elva på Kvål, over på vestsida gjennom Kåsen og Losen. Arbeiderpartiet foreslo tidligere i år at også østsida som ble skrinlagt i 2014, på grunn av innsigelse hos Fylkesmannen, igjen blir vurdert. Forslaget fikk flertall i formannskapet.

    Nå har Nye Veier sett på kostnad, nytte, forholdet til jordbruk, hensynet til elva, naturmangfold opp mot elva, landskapsinngrep og friluftsliv med tanke på å ha et alternativ på østsida av elva.

 

Valg mellom to østalternativ

Ifølge Sivertsen vil investeringskostnadene bli omtrent like ved begge de to alternativene på østsida. Når det gjelder naturmangfold og friluftsliv vurderes alternativet opp mot jernbanen som litt bedre. Det er lite drivverdig areal som berøres ved jernbanen. Begge alternativene kommer direkte i konflikt med Gammelelva, som er et verna naturreservat. Det blir litt mer støy på Ler ved valg av jernbanealternativet.

    Sivertsen poengterer at dette ikke er en beslutning i valg mellom øst og vest, men en beslutning om hvilket alternativ som skal utredes på linje med vest-alternativet, slik som politikerne har bedt om.

 

Evjen og Grinni

Nye veier har også vurdert, etter oppdrag fra formannskapet å utrede alternativ trase øst for bebyggelsen forbi Evjen og Grinni på Lundamo.

    Sivertsen opplyste at alternativet øst for bebyggelsen vil komme i konflikt med elvekanten og jordbruk, men vil ikke ha nærhet til boliger på samme måte som om traseen blir lagt vest for bebyggelsen. Jordbruksbeslaget blir forholdsvis likt. Det blir en lang skrå bru over elva mot Røskaft. Nye veier vil fortsette å utrede alternativet øst for bebyggelsen forbi Evjen og Grinni.

Bilde: 

Jan Olav Sivertsen hos Nye Veier opplyste tirsdag at de vil fortsette å utrede et alternativ øst for elva mellom Kvål og Ler langs jernbanen.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (640)/Comments (0)

Siste utgave