X

Responsive image

Nyheter
Rådhusvegen bofellesskap skal erstattes av et nytt bygg

Rådhusvegen bofellesskap skal erstattes av et nytt bygg

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, October 30, 2019/Categories: Startsiden, Nyheter

Rådhusvegen bofellesskap skal erstattes av et nytt bygg. Kommunalsjef Trude Wikdahl sier det er behov for å samordne bofellesskapene i Melhus sentrum, blant annet for å samle fag- og kompetansemiljø.

AV JENS GRANØIEN
I økonomi- og handlingsplan som politikerne skal ta stilling til før jul, er det avsatt 120 millioner kroner til et nytt bygg som skal erstatte bofellesskapene i Melhus sentrum, blant annet de fire leilighetene i Lensmannsgården bofellesskap. Der er det ikke uteområde. Det nåværende Rådhusvegen bofellesskap som ble bygd i 1992 skal rives, og det skal bygges på den samme tomta.
    Kommunalsjefen for helse og velferd sier at kommunen ser på muligheten for å bygge et bygg i vinkel hvor den ene vinkelen bygges i to etasjer, mens den andre bygges i tre etasjer. Foruten at bygget vil inneholde seksten leiligheter i bofellesskap, planlegges åtte utleieleiligheter, samt næringsareal for eventuell utleie.

Viktig med robust fag- og kompetansemiljø
– Det er viktig med et robust fag- og kompetansemiljø for å sikre god kvalitet på tjenestene og for framtidig rekruttering av arbeidskraft. Boligene skal ha en driftseffektiv planløsning, og fylle dagens krav til universell utforming, forklarer Wikdahl.
    Hun forteller at de har vært i Vennesla og sett på et lignende bygg med næring og 17 leiligheter i bofellesskapet, og åtte utleieleiligheter.
    – Vi har også vært på flere plasser, blant annet i Klæbu som har bygd et bygg med 20 leiligheta i bofellesskap. Vi syntes Vennesla så mest spennende ut, sier Trude Wikdahl.


Bildet: Det er bygningene nærmest på baksida av Buen som i dag er Rådhusvegen bofellesskap. Bygningene som skal rives ble bygd i 1992.

Les mer i Gaula.

Print

Number of views (1506)/Comments (0)

Siste utgave